ultrasonografia sprzedaż doradztwo

Referencje

 

Critical USG

„Z panem Rafałem Józefackim miałem przyjemność współpracować w trakcie wdrażania programu szkolenia w nowym dla anestezjologów obszarze-ultrasonografii point-of-care. Elementem tej współpracy było również opracowanie i wypromowanie pierwszej w Polsce i jednej z pierwszych Europie strony edukacyjnej poświęconej tematyce point-of- care usg w stanach zagrożenia życia oraz wydaniu pierwszego polskiego podręcznika poświęconego tej tematyce. Pan Rafał wykazał się przy tym nie tylko znakomitym talentem organizacyjnym, sumiennością, ale i kreatywnością wykraczającą daleko poza ramy relacji firma- klient. Jestem głęboko przekonany, że jest jedną z tych osób, które w olbrzymiej mierze przyczyniły się do rozpowszechnienia zastosowania ultrasonografii w środowisku polskich anestezjologów.”

Dr med. Paweł Andruszkiewicz

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przewodniczący Sekcji Echokardiografii i Ultrasonografii, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dr n. med. Natalia Buda

„Rafał Józefacki, swoją działalnością od wielu lat, profesjonalnie wspiera prace poświęcone rozpowszechnianiu wiedzy na temat ultrasonografii płuc. Na uwagę zasługuje jego znakomita wiedza ekspercka i doświadczenie w zakresie doboru aparatów ultrasonograficznych oraz ich odpowiednich ustawień. Z ogromną pasją zajmuje się swoją profesją, co pozwala na elastyczne, skuteczne i efektywne wywiązywanie się z powierzonych mu zadań. Jednocześnie pragnę podziękować za dotychczasową współpracę związaną z organizacją warsztatów usg płuc oraz promocji „Atlasu Przypadków - Przezklatkowej Ultrasonografii Płuc”, licząc na dalszą owocną współpracę”

Dr n. med. Natalia Buda

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Philips Polska

"Właściciela firmy Medprime Rafała Józefackiego znam od blisko 10-ciu lat, kiedy zdecydowałem sie zaprosić  go do pracy w Philips Polska. Rafał posiada rzadko spotykaną kompetencję kreowania rozwiązań pod potrzeby klienta, zwłaszcza takiego który sam często ma problem z ich sprecyzowaniem, ale jest w stanie określić cel, któremu to rozwiązanie ma służyć. Dotyczy to zwłaszcza budowy nowych segmentów rynku dla rozwiązań technologicznych w medycynie.

Dużym wkładem Rafała w rozwój ultrasonografii w Polsce było jej promowanie w zastosowaniu do bezpośredniej i natychmiastowej oceny pacjenta w pewnym konkretnym kontekście klinicznym (Point of Care Ultrasound). Jestem przekonany, że wykorzystując swoje kompetencje i zaangażowanie w klienta, firma Medprime odniesie sukces na rynku."

Karol Wesołowski - Philips Polska