ultrasonografia sprzedaż doradztwo

O co spytać dostawcę aparatów USG?

Gdy pojawi się impuls do zakupu aparatu do USG oraz określone zostaną warunki, jakie ten aparat musi spełniać (Poradnik – Jak kupić aparat USG), dochodzimy do momentu rozmowy z przedstawicielem dostawcy aparatów ultrasonograficznych. Taka rozmowa może stanowić pewien problem, ponieważ wiąże się dla nabywcy z wyjściem poza swoją strefę komfortu. Zakup skomplikowanego i drogiego produktu powoduje naturalne u każdego poczucie niepewności i "nierówności sił" w rozmowie z doświadczonym handlowcem. Tym bardziej warto się do takiej rozmowy gruntownie przygotować. Kluczowe pytania, jakie należy zadać potencjalnemu oferentowi to:

 • Jakie jest doświadczenie dostawcy w zakresie sprzedaży danej firmy ultrasonograficznej?

 • Jak długo dany model aparatu USG jest dostępny na rynku i jakie mogą być tego konsekwencje?

 • Przez jakich specjalistów jest głównie używane oferowane USG?

 • Gdzie mogę zasięgnąć opinii o oferowanym ultrasonografie?

 • Jakie są rzeczywiste koszty doposażenia aparatu o nowe funkcjonalności lub głowice w przyszłości?

 • Jaki jest realny czas dostawy aparatu?

 • Jaki jest zakres szkoleń podczas instalacji?

 • Jakie są warunki gwarancji na aparat ultrasonograficzny?

 • Jaki jest rzeczywisty czas pełnej naprawy aparatu USG?

 • Czy są dostępne równoważne aparaty zastępcze na czas naprawy?

 • Jakie są koszty napraw i obsługi pogwarancyjnej?

Chociaż wydaje się to oczywiste, warto tutaj przypomnieć, że należy później upewnić się czy kluczowe zadeklarowane przez dostawcę ustnie  warunki znajdują swoje odzwierciedlenie w zapisach umowy. Pozwala to uniknąć wszelkich nieporozumień i niedomówień, a tym zamym zbudować wzajemne zaufanie i korzystną dla obu stron długotrwałą relację.