ultrasonografia sprzedaż doradztwo

Aparat USG finansowanie - Doradztwo

Doradztwo

Kupowany przez lekarza aparat USG to już nie zestaw parametrów czy technologii, które chociaż ukryte pod wieloma nazwami i markami są w dużej mierze takie same. Aparat USG to inwestycja mająca na celu rozwój własnych kompetencji zawodowych, a co za tym idzie zapewnienie pacjentowi diagnostyki na najwyższym poziomie. To także wydatek, który ma przynieść właścicielowi wymierne korzyści finansowe. Zdając się na pomoc doradcy z wieloletnim doświadczeniem handlowym i szeroką znajomością rynku nabywca ogranicza swoje zaangażowanie w proces zakupu do minimum skupiając się na diagnozowaniu pacjentów.

Oferta

 • Aparat USG doradztwo - indywidualna i ustrukturyzowana  ocena potrzeb i możliwości nabywcy 

 • Przedstawienie wyselekcjonowanych z rynku 1-2 modeli aparatów ultrasonograficznych oraz ich porównanie w odniesieniu do potrzeb klienta

 • Aparat USG finansowanie - wskazanie najkorzystniejszych sposobów finansowania oraz pomoc w zakresie przeprowadzenia formalności

 • Wsparcie merytoryczne i organizacyjne podczas testowania wybranych modeli USG

 • Analiza opłacalności wybranych rozwiązań - dostarczenie danych koniecznych do podjęcia optymalnej decyzji, takich jak:

  • Okres zwrotu z inwestycji
  • Optymalny okresu użytkowania aparatu w odniesieniu do jego ceny
  • Korzyści finansowe możliwe do osiągnięcia w oparciu o wykorzystanie możliwości aparatu;
 • Przedstawienie potencjalnych kierunków rozwoju działalności klienta w oparciu o kupowany aparat USG

 • Wskazanie najbardziej wiarygodnego i niezawodnego dostawcy aparatów USG

 • Finalizacja zakupu obejmująca negocjacje z dostawcą USG w zakresie:

  • ceny zakupu aparatu ultrasonograficznego i warunków okołosprzedażowych,
  • zakresu wsparcia aplikacyjnego oraz pakietu kursów i szkoleń z USG dopasowanych dokładnie do potrzeb nabywcy
  •  zakresu opieki posprzedażowej;
 • Wsparcie podczas odbioru aparatu – kontrola zgodności z umową i poprawności funkcjonowania

 • Kompleksowe doradztwo i obsługa marketingowo - reklamowa placówek medycznych i gabinetów lekarskich.

Firma Medprime towarzysząc swoim klientom na kolejnych etapach zakupu aparatu USG wspiera ich w podejmowaniu świadomych i najkorzystniejszych pod kątem finansowym decyzji.  Opieka to przekłada się dla klienta w sposób wymierny na oszczędność czasu, a co za tym idzie środków finansowych.

 

 

Zainteresowała Cię oferta?

Skontaktuj się z nami

™ Medprime Rafał Józefacki

NIP 525-14-92-753
ul. Radosna 14, 05-830 Stara Wieś

Rafał Józefacki

+48 608 552 455
biuro@medprime.pl