ultrasonografia sprzedaż doradztwo

Referencje

„Z panem Rafałem Józefackim miałem przyjemność współpracować w trakcie wdrażania programu szkolenia w nowym dla anestezjologów obszarze-ultrasonografii point-of-care. Elementem tej współpracy było również opracowanie i wypromowanie pierwszej w Polsce i jednej z pierwszych Europie strony edukacyjnej poświęconej tematyce point-of- care usg w stanach zagrożenia życia oraz wydaniu pierwszego polskiego podręcznika poświęconego tej tematyce. Pan Rafał wykazał się przy tym nie tylko znakomitym talentem organizacyjnym, sumiennością, ale i kreatywnością wykraczającą daleko poza ramy relacji firma- klient. Jestem głęboko przekonany, że jest jedną z tych osób, które w olbrzymiej mierze przyczyniły się do rozpowszechnienia zastosowania ultrasonografii w środowisku polskich anestezjologów.”

Dr med. Paweł Andruszkiewicz

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przewodniczący Sekcji Echokardiografii i Ultrasonografii, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii