ultrasonografia sprzedaż doradztwo

Ultrasonografy cena - co wpływa na cenę aparatu ultrasonograficznego?

Cena urządzeń takich jak ultrasonografy powinna być ustalona na satysfakcjonującym konsumenta poziomie spełniając z jednej strony jego oczekiwania w stosunku do zakupionego ultrasonografu, z drugiej pokrywać wszystkie koszty sprzedającego. Tylko taka cena gwarantuje obustronną korzyść i najlepszą obsługę około sprzedażową dla klienta.

Aparat USG to właściwie dwa elementy - jednostka główna z oprogramowaniem i sondy. Najbardziej newralgicznym elementem wpływającym na cenę ultrasonografu jest głowica. Cena pojedynczej głowicy do USG może osiągnąć nawet cenę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Do najdroższych głowic należą głowice przezprzełykowe, wolumetryczne i śródoperacyjne.  Decydując się na zakup USG musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kiedykolwiek użyjemy takiej sondy. Aparat USG obsługujący te sondy już na samym początku jest nawet 50% droższy od porównywalnego aparatu, który tych sąd nie obsługuje. Podobnie rzecz ma się w przypadku oprogramowania i funkcjonalności, za których wątpliwą konieczność dokupienia w przyszłości musimy zapłacić już teraz jak np. możliwość rozbudowy o obrazowanie złożone, elastografię fali poprzecznej itd.

Znaczną część ceny aparatu USG stanowią jednak koszty około sprzedażowe takie jak doradztwo, czas trwania prezentacji aparatu, wsparcie aplikacyjne w trakcie prezentacji, szkolenia posprzedażowe – instalacyjne i aplikacyjne dla lekarzy pracujących na kupionym aparacie ultrasonograficznym. Elementy te, tak samo jak czas pracy lekarza są łatwe do policzenia. W cenę aparatu musi też być wkalkulowana obsługa serwisowa, aktualizację tj. upgrady systemów, dostępność aparatów zastępczych na czas trwania naprawy i inne rzeczy zapewniające spokój i bezpieczeństwo placówki która kupiła aparat USG.