ultrasonografia sprzedaż doradztwo

Co to jest szkolenie aplikacyjne USG?

Właściwie każda firma oferująca w sprzedaży aparat USG „gwarantuje” szkolenie i instalacje w cenie zakupionego u niej aparatu. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Jeśli instalacja aparatu USG sama w sobie wydaje się dość prosta – aparat USG podpinamy do gniazda, włączamy, wgrywamy najnowsze oprogramowanie, przeprowadzamy kilka testów potwierdzających prawidłowe działanie systemu i ewentualnie wpinamy go w sieć placówki, o tyle temat szkoleń jest szerszy. Badanie USG jest badaniem subiektywnym i zależy w znacznej mierze od tego kto trzyma głowicę. W tym względzie kluczowe jest takie szkolenie w zakresie wykorzystania aparatu USG, które nie ograniczy się jedynie do podstawowej gałkologii, a skupi się na merytorycznej części, by zakupiony sprzęt do USG był w jak największym stopniu wykorzystany. Szkolenie aplikacyjne w związku z tym musi dotyczyć bardzo dobrze zdefiniowanych obszarów diagnostycznych tak by, połączyć preferowane przez użytkownika precyzyjne ustawienie aparatu wraz z realnym merytorycznym wsparciem w obszarze faktycznego wykorzystania ultrasonografu na przykład: ultrasonograficzna ocena jamy brzusznej, elastografia tarczycy lub opcji 4D w położnictwie. To powoduje, że wybierając dostawcę musimy gruntownie zastanowić się nad jego faktycznymi kompetencjami najlepiej poprzez zasięgniecie fachowej i obiektywnej opinii na rynku.